REGULAMIN "KARTY STAŁEGO KLIENTA".

1.Postanowienia ogólne:

1) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Karty Stałego Klienta, zwanej dalej Kartą.
2) Wydawcą i właścicielem wszystkich praw autorskich związanych z Kartą jest: "BAJKA" Piotr Radomski, ul. Dworska 7, 05-200 Wołomin, NIP: 125-128-64-02.
3) Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z wymienionych w niniejszym regulaminie profitów.
4) Karta oraz związane z nią profity obowiązują od dnia wydania Karty klientowi do odwołania.
5) Każdy posiadacz Karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
6) Regulamin może ulec zmianie. Wydawca Karty nie ma obowiązku osobistego powiadamiania posiadacza Karty. Wszelkie informacje o potencjalnych zmianach pojawią się na stronie internetowej:
http://www.bajka-zabawki.pl.

2.Postanowienia szczegółowe dotyczące Karty:

1)
Nabywcą Karty może być każda osoba fizyczna.
2) Wydanie karty jest bezpłatne; warunkiem jej otrzymania jest podanie danych osobowych, o które uprasza się w formularzu wpisowym.
3) Karta ma postać Karty imiennej z indywidualnym numerem kodowym.
4) Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim.
5) Karta obowiązuje w 2 sklepach znajdujących się na terenie Wołomina:
- "BAJKA", ul. Warszawska 22, 05-200 Wołomin;
- Zabawki, ul. Wileńska 69, 05-200 Wołomin (obok sklepu API).
6) Karta uprawnia jej posiadacza do zniżki na produkty.
7) Karta nie obejmuje:
a) zniżki na foteliki firmy Recaro.
b) rabatom nie podlegają towary znajdujące się w promocji (artykuły oznakowane naklejką PROMOCJA) oraz będące w wyprzedaży. Promocje i rabaty nie kumulują się.
8) Wydawca Karty zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu systemu rabatowego i związanej z nim Karty Stałego Klienta.

3.Zasady i sposób korzystania z Karty:

1) Posiadacz Karty korzystający z ww. profitów ma obowiązek każdorazowego okazywania Karty przy dokonywaniu zakupu.
2) W przypadku prób zmazania poprzednio zaznaczonego pola lub jakiejkolwiek innej ingerencji w materię Karty, wydawca Karty ma prawo do odebrania i zatrzymania Karty, o czym niezwłocznie informuje jej posiadacza.
3) Wydawca nie jest zobowiązany do dostarczenia nowej Karty w przypadku jej zniszczenia lub utraty przez posiadacza.

4. Postanowienia końcowe:

1) Wydawca Karty ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdej chwili, bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia programu wszelkie wydane Karty ulegają unieważnieniu.
2) Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
3) Uznaje się, iż wraz z pierwszym użyciem Karty uczestnik programu zaakceptował powyższy regulamin.